кени улсад мини цементийн үйлдвэрийн бизнес төлөвлөгөө хийх