алтны уурхайн үйлдвэр байгуулах зураг төсөл боловсруулах