уул уурхайн тоног төхөөрөмжийг далд уурхайд хэрхэн хянах талаар