эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчид нь нэгдсэн араб ялгаруулж байдаг