уурхайн олборлолт өрөмдлөгийн үйлдвэрийн борлуулалт