нүүрсний боловсруулах израилийн хувьд босоо бөмбөлөгт уралдааны тээрэм