цементийн үйлдвэрийг байгуулахад хэр их мөнгө зарцуулсан бэ