уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн түлшний хэрэглээг хэрхэн хянах талаар