хөрөнгө оруулалтын харьцаа боржин чулуу олборлох аж ахуй