хагас дамжуулагч үйлдвэрлэлийн үйл явцын бүдүүвч зураг