аллюви алт боловсруулах үйлдвэрийг бага хэмжээгээр үйлдвэрлэх