энэ металлыг уул уурхайн үйлдвэрлэлээр үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн гэж юу вэ