хайгуулын уурхайд хийх техник эдийн засгийн үндэслэл