төмрийн хүдрийн шинжилгээ хийх үйл явцыг удаашруулна